Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

IEMT is een behandelmethode die gebruik maakt van oogbewegingen. Met deze methode kun je negatieve gevoelens omzetten in positieve gevoelens. Het gaat hierbij om traumatische beelden, depressies, ongewenste emoties en angsten. Met IEMT leer je beter om te gaan met de negatieve gevoelens. Je zal je vrijer voelen.


IEMT is onder meer toepasbaar bij de volgende problemen

 • Stressreductie
 • Verlies
 • Traumaverwerking
 • Burn-out/preventie
 • Depressie
 • PTSS
 • Voelen en ervaren van je eigen kracht
 • Terugkerende of onderdrukte emoties:
  • Angst (bijv. faalangst)
  • Verlies, afscheid en rouw
  • Boosheid
  • Schaamte
  • Schuld
  • (aanhoudend) Verdriet
 • Gedragsverandering
  • Grenzen stellen
  • Zelfvertrouwen
  • Verbeteren van het zelfbeeld (bij voorbeeld overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg’)
 • Verlichting bij pijn en fysieke klachten
 • Verstoorde relaties met anderen

Hoe werkt het precies?

Tijdens de behandeling hoef je niet veel te praten (zoals bij EMDR) want de methode werkt op gevoelsniveau. Je hoeft dus ook niet veel te vertellen over het probleem of een vervelende gebeurtenis steeds her te beleven. Je volgt met je ogen mijn vingers terwijl je associaties met andere eerdere herinneringen maakt. Herinneringen die te maken hebben met het problematische gevoel waar je vanaf wilt. Zo komen we bij de kern. De stapeling van negatieve emoties, wordt zo opgeheven. 

 

Door het gebruik van specifieke oogbewegingen worden er nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt, waardoor er effectieve veranderingen plaatsvinden in je brein. Bovendien worden negatieve gevoelens geneutraliseerd. De negatieve lading en ballast verdwijnen of staan verder van je af. Je kan beter relativeren en je wordt niet meer steeds getriggerd. Zodat je weer met frisse moed een nieuwe start kan maken. Zonder oude ballast. IEMT geeft direct resultaat in een korte tijd.


De associatie voor IEMT practitioners

De internationale associatie voor IEMT practitioners werkt toe naar beroepserkenning wereldwijd. Bovendien streeft de ontwikkelaar van IEMT, Andrew Austin, naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van IEMT-therapeuten. Vandaar dat ik ook internationaal ben aangesloten bij de associatie voor IEMT practitioners.